# Horario

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
7:00 F106 Física F305 Química F201 Física - -
7:30 F106 Física F305 Química F201 Física - -
8:00 F106 Física F305 Química F201 Física - -
8:30 F106 Física F305 Química F201 Física - -
9:00 F309 Lógica de programación G106 Algebra F309 Lógica de programación G106 Algebra G106 Algebra
9:30 F309 Lógica de programación G106 Algebra F309 Lógica de programación G106 Algebra G106 Algebra
10:00 F309 Lógica de programación - F309 Lógica de programación - F305 Química
10:30 G203 Probabilidad y estadística - G203 Probabilidad y estadística - F305 Química
11:00 G203 Probabilidad y estadística - G203 Probabilidad y estadística - F305 Química
11:30 G203 Probabilidad y estadística - G203 Probabilidad y estadística - F305 Química
12:00 - - - - -
12:30 - - - - -
1:00 - - - - -
1:30 - - - - -
2:00 - G106 Inglés - G106 Inglés -
2:30 - G106 Inglés - G106 Inglés -
3:00 - G106 Inglés - G106 Inglés G106 Inglés
3:30 - G106 Inglés - G106 Inglés G106 Inglés
Online - Z105 Taller de comunicación - - -